Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Anime/Manga ComicsHellow everybody!
 As you don't know (:p) , I'm a huge fan of manga comics!
So I thought it would be a good idea to show you some of my favourites comics.
And here you go!
----------------
WARNING! 
The first two comics contain explicit sex scenes and attempted sexual assault.
If you want to continue reading them, it's your problem not mine :p
----------------

Erotic Fairy Tale: Bluebeard
Chapters: HERE


 Erotic Fairy Tale: Snow White
Chapters: HERE (1st and 2nd) and HERE (3rd)


Beast Master
Chapters: HERE


Have a nice day :D

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου